นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ พร้อมโชว์สื่อสวมริสแบนด์สีฟ้าของกฤษฎีกา ข้อความ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

14 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 143

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ พร้อมโชว์สื่อสวมริสแบนด์สีฟ้าของกฤษฎีกา ข้อความ กฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้ก่อนการประชุมในช่วงที่นายกรัฐมนตรี เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกภักดีบดินทร์ได้หยุดหันมามองทางกลุ่มผู้สื่อข่าว ก่อนจะยกมือขวาขึ้นพร้อมชี้โชว์สายรัดข้อมือ หรือริสแบนด์สีฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำขึ้นและมอบให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยริสแบรนด์เขียนคำว่า "better regulation for better life" ซึ่งมีความหมายว่า กฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทั้งนี้ริสแบนด์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้สวมใส่คู่กับริสแบนด์สีเหลืองที่ใส่เป็นประจำอยู่แล้ว


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย