อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดยะลา

06 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 87

อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

          วันนี้ (6 ส.ค. 63) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 19-4/2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายสัมพันธ์ โฆษิตพล อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

          โดยในครั้งนี้ มีงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 9 กรกฏาคม 2563 เข้ารับคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ เพื่อขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาทิ ประเภททำจาผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า และประเภทใช้งานทั่วไป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า ชุดยูเบาะห์ฯ 

#อุตสาหกรรม #ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดยะลา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา