สนง.พาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดตลาดนัด “สกลนคร มาร์เก็ต” ครั้งที่ 2 ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

06 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 96

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดตลาดนัด “สกลนคร มาร์เก็ต” ครั้งที่ 2 จำหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 


            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดตลาดนัด “สกลนคร มาร์เก็ต” ครั้งที่ 2 เปิดจำหน่ายสินค้าชุมชนสกลนคร สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกในตลาดสด จำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางตลาด ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน และโครงการพาณิชย์ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 “ลดราคา ช่วยประชาชน lot 4” จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ลดราคา 15-68 % ได้แก่ ไข่ไก่ น้ำตาล ข้าวสาร และสินค้าชุมชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ ไปเลือกซื้อสินค้าภายในบริเวณตลาด “สกลนคร มาร์เก็ต” อย่างต่อเนื่อง ต่างมีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและราคา

            สำหรับการจัดตลาดนัด “สกลนคร มาร์เก็ต” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชน รวมทั้งลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร