เศรษฐกิจจังหวัดยะลา ปี 63 ติดลบ ผลจากสถานการณ์ COVID-19

06 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 366

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจ จ.ยะลา ปี 63 ติดลบ ส่งออกยางพาราไม่ได้ ขณะ ตลาดทุเรียนราคาดีชาวสวนยิ้ม

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ในปี 2563 จังหวัดยะลา โดยนางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา เผย ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลกระทบในด้านภาคการส่งออก ยางพาราส่งไม่ได้เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ คือ ราคายางพาราลดลงจากปีที่แล้วกับผลผลิตน้ำยางซึ่งลดลง ทำให้เศรษฐกิจจังหวัดยะลา ในปี 2563 ติดลบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีแนวโน้มจะขึ้นมาเป็นบวก

          ขณะ ด้านผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา นางผุสสดี จ่ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา ระบุ ตลาดทุเรียนปีนี้ปริมาณผลลิตมี ประมาณ 53,000 ตัน มากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 50,000 ตัน ส่วนราคาในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี มีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อจำนวนมาก ผลผลิตทยอยออกเป็นรุ่น ๆ มี 4 รุ่น ช่วงนี้อยู่ในรุ่นที่ 3 รุ่น 4 ปัจจุบันราคาก็ยังดีอยู่ โดยผลผลิตจะมีไปจนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากทุเรียนทยอยออก ไม่กระจุกตัว พ่อค้ามีความต้องการจะซื้อ พอหลาย ๆ พ่อค้าเข้ามาก็เกิดการแข่งขัน ทำให้ราคาสูงเกิน 100 บาทต่อกิโลกรัม ชาวสวนทุเรียนก็ยิ้มได้ ปัจจุบันแผงรับซื้อทุเรียนตลาดมลายูบางกอก เกรด A B อยู่ที่ 105 บาท ขณะที่ ตลาดออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นจากรายเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากลูกหลานรุ่นใหม่เรียนจบก็จะมาช่วยขายออนไลน์ด้วย

          สำหรับแนวโน้มส่งออกไปยังประเทศจีน มีอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องเน้นย้ำ คือ การทำทุเรียนคุณภาพไม่ตัดทุเรียนอ่อนไปขาย จะทำให้ตลาดมีความยั่งยืน ถ้านำทุเรียนคุณภาพไม่ดีไปขาย ก็จะเป็นการตัดอนาคตของชาวสวนเอง

#เศรษฐกิจจังหวัดยะลา ปี 63 ติดลบ ผลจากสถานการณ์ COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา