จังหวัดยโสธร นางสาวพิกุลทอง พุทธาสมศรี คว้ารางวัลรถกระบะ ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส.ยโสธร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

06 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 185

          วานนี้ (5 ส.ค. 63) นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดยโสธร ขึ้นเพื่อมอบโชคประเภทเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายเสถียร สายกันดก ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับผลการจับสลากรางวัลผู้โชคดี รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ Ford Ranger จำนวน 1 รางวัล คือ นางสาวพิกุลทอง พุทธาสมศรี ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส.สาขายโสธร รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Yamaha จำนวน 23 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 425 รางวัล รางวัลที่ 4 Smart TV 32 นิ้ว Samsung จำนวน 155 รางวัลโดย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกรางวัลได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทั้ง 9 สาขาของจังหวัดยโสธร

          ภายหลังการจับสลากรางวัล นายเสถียร สายกันดก ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประชาชนและภาคเอกชน ถือเป็นหน่วยงานสำคัญหลักแห่งหนึ่งของประเทศ ที่สนองนโยบายของรัฐบาล มุ่งพัฒนาภาคชนบท โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ให้มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการการขยายอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ครอบครัว สร้างความมั่นคง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชน ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติ

          โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้บริการรับฝากเงิน โครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้กับเกษตรกร กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป ซึ่งเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทหนึ่งในหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเงินฝากประเภทนี้มีจุดเด่นที่นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเหมือนฝากเงินทั่วไปแล้ว ยังมีสิทธิในการจับรางวัลตามเงื่อนไข คือ ผู้ที่มียอดเงินฝากสะสมในบัญชีทุก ๆ 2,000 บาท และมีระยะเวลาที่ฝากต่อเนื่องครบ 3 เดือน จะได้รับสิทธ์จับรางวัล 1 สิทธ์ โดยธนาคารกำหนดให้มีการจัดงานจับรางวัลในระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง#จังหวัดยโสธร #รางวัลรถกระบะ ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค #ธ.ก.ส.จังหวัดยโสธร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร