พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน

05 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 114

            วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดจำหน่ายหมูแดง กิโลกรัม 130 บาท ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และมีแผนที่จำหน่ายสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์) 

สำหรับในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ในราคากิโลกรัมละ 130 บาท จำนวน 3 จุดพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ shop เอสฟาร์ม อำเภอรัตนบุรี และเขียงหมูในตลาดสดเทศบาลระแงง อำเภอศีขรภูมิ 

            สำหรับสถานการณ์ราคาสุกรในจังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นดังนี้

            1. สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท

            2. สุกรชำแหละในตลาดสดเทศบาลระแงง อำเภอศีขรภูมิ  

                - เนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 - 170 บาท

                - เนื้อสามชั้น ราคากิโลกรัมละ 150 - 170 บาท 

            ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหนัาที่ได้แนะนำใหัมีการลดราคาจำหน่ายเนื้อแดง ไม่เกิน 150 บาท ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า มีต้นทุนค่าดำเนินการของโรงฆ่าสัตว์ ตัวละ 350 บาท และค่าเขียง แต่ยินดีปรับราคาขายลงไม่เกิน 160 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์