เทศบาลเมืองสุรินทร์จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

05 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 100

เทศบาลเมืองสุรินทร์จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19


            เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยได้ขอความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองสุรินทร์  รวมถึงผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดสุรินทร์ หรือสินค้าพื้นเมืองมาจัดจำหน่ายในราคาผู้ผลิตโดยตรง ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาลทราย  น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมันพืช  ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ฯลฯ โดยกำหนดจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน โดยในเดือนสิงหาคม 2563  กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์  
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์