จ.นครพนม เตรียมจัดเดิน-วิ่งข้ามโขง “นครพนม-คำม่วน” ครั้งที่ 3

05 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 457

จ.นครพนม เตรียมจัดเดิน-วิ่งข้ามโขง "นครพนม-คำม่วน" ครั้งที่ 3 

            วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามโขง "นครพนม-คำม่วน" ครั้งที่ 3 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมกับมูลนิธิศรีโคตรบูร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดขึ้นจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน" ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดนครพนมให้เป็นเมืองแห่งความสุขและเมืองแห่งการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของทุกเพศทุกวัย โดยมติที่ประชุมฯ ในเบื้องต้นเห็นชอบดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง "นครพนม-คำม่วน" ครั้งที่ 3 เดิน - วิ่งข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน 2020" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ซึ่งในปี 2563 จะปรับประเภทกิจกรรมคงเหลือ 2 ประเภท คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน และประเภทมินิมาราธอน เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ จะได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนอีกครั้ง พร้อมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งข้ามโขง "นครพนม - คำม่วน 2020" หลังการประชุม


            อรพรรณ อาษาวัง : ข่าว / กวี ทุมประเสน : ภาพ
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : โยษิตา แก้วบุญญากรษ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม