กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดบริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานสากล

05 ส.ค. 2563 | เข้าชม : 149

        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีเอนไซน์จากตับหนู (S9 mixture) ตามหลักการ OECD Guideline for testing of chemical: Bacterial Reverse Mutation Test (TG 471) ต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง และยา โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และภายในปี 2564 จะเร่งผลักดันให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ OECD GLP

        นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การทดสอบการกลายพันธุ์ (Mutagenicity studies) เป็นการทดสอบสารเคมีเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพันธุกรรม ซึ่งสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ต่อเซลล์ร่างกายอาจทำให้เซลล์ถูกพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ ในทำนองเดียวกันถ้าการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ ปัจจุบันข้อมูลการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย การทดสอบการเกิดไมโครนิวเคลียส และการทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี ยา เครื่องมือแพทย์ และอาหาร ที่มีหน่วยงานหลักในการใช้ข้อมูลเพื่อประเมินอยู่ 2 หน่วยใหญ่ๆ ได้แก่ Environmental protection Agency (EPA) และ Food and Drug Administration (FDA) และยอมรับกันทั่วโลก

        นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร จึงได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย (Mutagenicity studies) ตามแนวทาง OECD Guideline for testing of chemical: Bacterial Reverse Mutation Test (TG 471) และพร้อมเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์การทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีเอนไซน์จากตับหนู (S9 mixture) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง และยา ภายในประเทศสามารถนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ประกอบการสามารถส่งผลิตภัณฑ์มาทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในปี 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเร่งผลักดันการทดสอบดังกล่าวให้ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ OECD GLP ทำให้สามารถนำรายงานผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิก OECD กว่า 45 ประเทศทั่วโลก

        “ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่เปิดให้บริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียอย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง และยา ต้องส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ และพบว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Nutraceutical (เครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ในตลาดโลกมีมูลค่าสูงถึง 184,092 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก และลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ โดยผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 02-951-0000 ต่อ 99371” นายแพทย์โอภาส กล่าว

.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว