รมว.ท่องเที่ยว ประเมินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ คาดจะใช้งบประมาณร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งหมด 18,000 ล้านบาท

14 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 438

รมว.ท่องเที่ยว ประเมินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ คาดจะใช้งบประมาณร้อยละ 50 ของวงเงินทั้งหมด 18,000 ล้านบาท


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส่วนลดร้อยละ 40 ที่พัก 5 ล้านคืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณร้อยละ 50 ของงบที่ ครม.อนุมัติให้ จำนวน 18,000 ล้านบาท เพราะคนส่วนใหญ่อาจใช้สิทธิ์ไม่ถึง 3,000 บาทต่อคืน ดังนั้น ขั้นต่อไปจะเสนอ ครม.เพิ่มเฟสที่ 2 ภายใต้วงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ 

ส่วนโครงการกำลังใจที่ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน เที่ยวกับบริษัททัวร์ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 800,000 คน ดังนั้นจะเพิ่มบุคลากรที่เป็นลูกจ้างของ รพ.สต.ที่ปัจจุบันไม่ได้รับสิทธิ์ ให้เข้ามาร่วมโครงการนี้ได้ด้วย

ส่วนการทำการท่องเที่ยวแบบจำกัด หรือทราเวล บับเบิ้ล (Travel Bubble) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจ ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว 14 วัน แต่จํากัดพื้นที่ โดยมีพื้นที่ท่องเที่ยวนําร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต , กระบี่ เฉพาะเกาะพีพี ,และสุราษฎร์ธานี เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยก่อนเข้ามาและเมื่อมาถึงไทยต้องทำการตรวจโรคโควิด-19  แต่หากพำนักครบ 14 วัน สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ได้เหมือนชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย สำหรับเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวปี 2563 คาดการณ์จะมีสัดส่วนร้อยละ 6-7 ของจีดีพี ดังนั้นหากผลักดันให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมาย 1.23 ล้านล้านบาท คาดว่ามาตรการเที่ยวปันสุข และทราเวิล บับเบิล ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีจะช่วยผลักดันสร้างรายได้ตลาดในประเทศเป็น 7 แสนล้านบาท ส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศเติบโตจาก 3.96 แสนล้านบาท เป็น 5.96 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทั้งปีมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การทําทราเวิล บับเบิล ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกระหว่างสมดุล ความปลอดภัยของประชาชนในประเทศและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย