รมว.ดีอีเอส ลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 50,000คน ติดอาวุธทักษะด้านดิจิทัล เพิ่มโอกาสหางาน

13 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 145

        นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ประชุมร่วมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม หารือแนวทางการดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล” 

        นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม เสนอของบประมาณ ตาม พรบ. เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จะมีน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด จึงเห็นว่าทักษะดิจิทัลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา หากเราอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลาสามเดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เดือนละ 10,000 บาท ระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้ โดยตั้งเป้าคนอบรม 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว 

        เน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content 2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing และ 4. การทำ E-Commerce โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก แต่ต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

        นายพุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ร่วมหารือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการ โดยน่าจะทราบผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวจากสภาพัฒน์ในช่วงสิงหาคม แต่ในระหว่างนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เดินหน้า เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน หากได้รับอนุมัติ ก็จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว