จ.อุบลราชธานี "ผู้ว่าฯ พาวิ่ง เยือนถิ่นสิรินธร Run For You 2020"

13 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 438

          วันนี้ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาวิ่ง เยือนถิ่นสิรินธร Run For You 2020" พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอสิรินธร และอำเภอใกล้เคียง ร่วมวิ่งออกกำลังเพื่อสุขภาพและเป็นการกุศล
#จังหวัดอุบลราชธานี #ผู้ว่าฯ พาวิ่ง เยือนถิ่นสิรินธร Run For You 2020 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จักรกฤษณ์ มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี