การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ วิ่งอย่างไรให้ปลอดภัย COVID-19 ที่จังหวัดราชบุรี

11 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 397

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ วิ่งอย่างไรให้ปลอดภัย COVID-19 ที่จังหวัดราชบุรี

          วันนี้ (11 ก.ค. 63) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาแข่งขันวิ่งเทรล ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์ชมรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทย และจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งบนถนนภายหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งมีจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่แข่งขันเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

          โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีการวิ่งสองแบบ คือ การแข่งขันวิ่งเทรล 10 กิโลเมตร และวิ่งบนถนน 10 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ทำเวลาได้อันดับที่ 1-5 ทั้งสองรายการจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้คู่มือการจัดการแข่งขันกีฬา ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งนี้ หลังจากการจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการแข่งขัน ภายหลังการแพร่ระบาด COVID-19 ในครั้งนี้จะทำให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่ง และอุตสาหกรรมการวิ่งดำเนินไปในมาตรฐานและทิศทางเดียวกันในการจัดแข่งขัน พร้อมยกระดับวงการวิ่งในประเทศไทยให้กลับมาเติบโตเหมือนเดิมอีกครั้ง#การกีฬาแห่งประเทศไทย #วิ่งเทรลและวิ่งบนถนน #มาตรฐานใหม่ วิ่งอย่างไรให้ปลอดภัย COVID-19 #จังหวัดราชบุรี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรปรัชญ์ ศรีคัตธมาตย์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี