จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020" Event 2

11 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 355

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020" Event 2


        ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลป้อมเพชร นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS “2020" โดยมีนายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เสกสรร ชวนดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) เข้าร่วมเปิด การแข่งขันในครั้งนี้

        นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ กล่าวว่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020" ผ่านการแข่งขันกีฬานานาชนิด ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 นี้ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกีฬา ชนิดต่างๆ อาทิ การแข่งขันวิ่ง การแข่งขันจักรยาน การแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส เป็นต้น ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองแห่ง "Sport tourism" เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรม เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พูนลาภ ไวยเวทา

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา