พมจ. สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" (ครัวกลาง) มอบข้าวกล่อง 200 ชุด

11 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 119

            ที่วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" (ครัวกลาง) มอบข้าวกล่องให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จำนวน 200 ชุด 


            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายในชุมชน และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษพิษภัย และผลกระทบที่เกิดจาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

#เราไม่ทิ้งกัน  #โควิด19 #สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สโรชา  หง่าสงฆ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี