จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดการแข่งขัน “บาสเก็ตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” เพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการเล่นกีฬา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

10 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 321

จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดการแข่งขัน “บาสเก็ตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” เพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน ในการเล่นกีฬา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

            นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมกีฬา สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับจึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้กติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIFA) ฉบับ 2014

            สำหรับการจัดแข่งขันในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ปี กีฬาสร้างชาติ ในพื้นฐานกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชนนำไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่กีฬาอาชีพ

            ทั้งนี้ การแข่งขันบาสเกตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รุ่นเยาวชนทีมชายอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นประชาชนทั่วไปทีมชายและรุ่นประชาชนอาวุโสทีมชายอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยจะมีการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธัญวรรณ จิระโร

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อุตรดิตถ์