ไทยประกันชีวิต-มอบความคุ้มครองประกันชีวิตบุคลากรทางการแพทย์

09 ก.ค. 2563 | เข้าชม : 181

“ไทยประกันชีวิต” มอบความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มแก่แพทย์พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ทุ่มเทปฏิบัติภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ปกป้องคนไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายด้วยความเสียสละ


"รวมพลังสร้างชาติ" หนึ่งในแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการนำพาประเทศก้าวข้าม "โควิด...วิกฤติโลก" ด้วยการปลุก "พลังทางสังคม" ให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วลงมือทำ...เพื่อส่วนรวม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิลดา โรจน์รัตนเกียรติ

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว