ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น - กิจกรรมเยียวยาสังคมในช่วง COVID-19

29 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 408

ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และปัญหาด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทาง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสมทบเงินทุนเพื่อการดูแลผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอาหารแห้งให้ทางโรงพยาบาลศิริราชและจุฬาลงกรณ์ และ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนได้ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคไขมัน และอื่นๆ รวมทั้งยังมีการเตรียมเสนอการจัดตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ สาขาศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ทั่วประเทศ อีกทั้งสามารถจัดพื้นที่หน้าสาขาจัดตลาดนัดจำหน่ายของราคาตรงจากผู้ผลิต และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่สุขใจ” ในโซนภาคเหนือ โดยจัดหาไข่ไก่เพื่อทำฟาร์มให้กับโรงเรียนในชนบท เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีไข่ไก่ไว้เพื่อบริโภค หากมีปริมาณที่เกินกว่าบริโภคก็จะจำหน่ายนำเงินมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิลดา โรจน์รัตนเกียรติ

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว