นักฟุตบอลทีม Betong City U-20 ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา พร้อมน้ำดื่มจากภาคเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมแข่งขันฟุตบอล "สันติสุขคัพ" ประจำปี 2563

26 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 803

นักฟุตบอลทีม Betong City U-20 ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา พร้อมน้ำดื่มจากภาคเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมแข่งขันฟุตบอล "สันติสุขคัพ" ประจำปี 2563

          วันนี้ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วยนายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง นายบรรเจิด พรหมพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา The Kop Betong และนายรีฮาน มามุติพงศ์ ผู้ฝึกสอน พร้อมนักฟุตบอลทีม Betong City U-20 ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา พร้อมน้ำดื่มจากภาคเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

          สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สันติสุขคัพ" ประจำปี 2563 จะเริ่มทำแข่งขันในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563 ณ สนามแข่งขันประจำอำเภอทุกอำเภอ โดยมีทีมฟุตบอล รุ่นอายุไม่กิน 20 ปี จาก 3 จังหวัด และ 4 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 290 ตำบล แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม ทำการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 4 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลอันดับ 3 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 75,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป


#นักฟุตบอลทีม Betong City U-20 #พิธีรับมอบเงินสนับสนุน #สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา #ฟุตบอล สันติสุขคัพ ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดินันท์ มะลี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา