เอ็มเค กรุ๊ป - เอ็มเคบริจาคสนับสนุนทางการเเพทย์

26 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 222

เอ็มเค กรุ๊ป หวังเป็นอย่างยิ่งให้คนไทยปราศจากโรคภัย และมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 


เอ็มเค กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับสุขภาพคนไทยตลอดมา และในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 เอ็มเค กรุ๊ป มีความตั้งใจและพยายามเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล ดังนี้

           - ทุนวิจัยแก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกอย่างต่อเนื่อง

           - สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย

           - สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อและทุนสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโค  วิด-19 แบบรวดเร็ว แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           - บริจาคหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันเชื้อโรค แก่บุคลากรทางการแพทย์

            - สนับสนุนเงิน เพื่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตชนิดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ปี 2557

           รวมถึงต่อยอดการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตนี้ให้อีก 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพุทธชินราช รวมเป็นงบสนับสนุนกว่า 90 ล้านบาท

           เอ็มเค กรุ๊ป หวังเป็นอย่างยิ่งให้คนไทยปราศจากโรคภัย และมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิลดา โรจน์รัตนเกียรติ

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว