จังหวัดยะลา เปิดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

25 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 862

จังหวัดยะลา เปิดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

          วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

          นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดสรรงบประมาณการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 ให้จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และสงขลา และได้มอบหมายให้จังหวัดยะลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข คัพ ประจำปี 2563 ซึ่งจะเริ่มทำแข่งขันในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563 ณ สนามแข่งขันประจำอำเภอทุกอำเภอ โดยมีทีมฟุตบอล รุ่นอายุไม่กิน 20 ปี จาก 3 จังหวัดและ 4 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 290 ตำบล แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม ทำการแข่งขันแบบพบกันหมด

          สำหรับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 4 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลอันดับ 350,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 75,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป ส่วนมาตรการป้องกันโรค COVID-19 นั้น จะมีการห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ไม่มีรายชื่อในแผงรูปที่มอบให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เช่น ผู้ปกครอง ผู้ชมผู้เชียร์ เป็นต้น เข้าภายในบริเวณสนามแข่งขัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย งดสัมผัสมือก่อนการแข่งขัน-หลัง การแข่งขัน ให้ใช้วิธีการไหว้แทน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ งดการใช้ห้องพักนักกีฬา โดยให้นักกีฬาเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬามาจากบ้าน โดยให้ใช้ห้องน้ำเป็นรายบุคคล เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน และหลังการแข่งขันมีการทำความสะอาดในบริเวณพื้นสนามแข่งขัน ที่นั่งผู้ฝึกสอน และที่นั่งนักกีฬาสำรอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

#จังหวัดยะลา #แข่งขันฟุตบอลสันติสุขคัพ ประจำปี 2563 #มาตรการป้องกัน COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา