สำนักงบประมาณ อนุมัติงบโครงการ “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2”แล้วกว่า 883 ล้านบาท สามารถจ้างงานมากถึง 32,718 อัตราทั่วประเทศ

15 มิ.ย. 2563 | เข้าชม : 364

สำนักงบประมาณ อนุมัติงบโครงการ “อว.สร้างงาน ระยะที่ 2”แล้วกว่า 883 ล้านบาท สามารถจ้างงานมากถึง 32,718 อัตราทั่วประเทศ 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรงบประมาณ 883,386,000 บาท ให้กระทรวง อว.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด - 19 แล้ว 32,718 อัตราครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายนนี้ เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ให้แรงงาน ที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานใน อว.ที่ดำเนินการตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ขณะนี้หน่วยจ้างงานทั้ง 70 แห่ง อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครงาน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 -2610 -5330-5331 และเว็บไซต์ของหน่วยจ้างแต่ละแห่งซึ่งกำลังทยอยลงประกาศ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายนนี้ จะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างงานให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ที่จังหวัดขอนแก่น ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “อว.สร้างงานระยะที่ 1” พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกี่ยวกับการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในโครงการจ้างงานของ อว. และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  และวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เดินทางไปมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา พร้อมมอบสิทธ์เข้าร่วมโครงการยุวสตาร์ทอัพให้กลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย