องค์การอนามัยโลกมอบรางวัลวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day Awards 2020) แก่ สคบ. จากการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่อย่างจริงจังมาตลอด 6 ปี

27 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 256

        ดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก เข้าพบ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาสที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก 

        ประเทศไทย มีโครงการรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี รวมถึงการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่อย่างจริงจัง โดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและจับกุมผู้ลักลอบขาย และได้มีประกาศห้ามให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงโทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่มาโดยตลอด

        องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก 

        ปี 2563 มีหัวข้อการรณรงค์ว่า “ปกป้องเยาวชนมิให้ตกเป็นทาสอุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันไม่ให้บริโภคยาสูบและนิโคติน” (Protection youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use) และมีการมอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นที่ประจักษ์

        ในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัลวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day Awards 2020) ให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากภารกิจการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว