ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร บูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

26 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 190

        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งการสูบน้ำส่งเข้าระบบผลิตประปา และจัดรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนถึงหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว