ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยัน กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีนี้ พร้อมแนะใช้วิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบใหม่

23 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 139

ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยัน กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนปีนี้ พร้อมแนะใช้วิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบใหม่ 


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตาม “การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสำหรับเปิดภาคเรียน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนวัดธรรมมงคล โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตพระโขนง ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพระโขนงทั้ง 4 แห่ง โรงเรียนวัดธรรมมงคล โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) และโรงเรียนพูนสิน (เพรชสุขอุปถัมภ์) เข้าร่วมการประชุม 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน ยืนยันว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานครขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563    และได้มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบออนไลน์ ออนแอร์ และออนแฮนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองแล้วพบว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สูงถึงร้อยละ 80 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ในส่วนมาตรการเว้นระยะห่างในห้องเรียนนั้น หากพบว่ามีจำนวนนักเรียนในห้องประมาณ 40 คน จะต้องจัดให้เหลือเพียง 20 คน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้ใหม่ โดยจะลดเหลื่อมเวลากันและให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธาราภรณ์ ฤกษ์ดี

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย