ศคบ.เดินหน้าตรวจสอบสินค้าออนไลน์ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคช่วงโควิด -19 เตรียมส่งตัวแทนคุยสมาคมบ้าน คอนโด คืนเงินจองให้ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน

20 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 213

ศคบ.เดินหน้าตรวจสอบสินค้าออนไลน์ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคช่วงโควิด -19 เตรียมส่งตัวแทนคุยสมาคมบ้าน คอนโด คืนเงินจองให้ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่าน


นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ศคบ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปตัวเลขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่มีทั้งการร้องเรียน ค่ามัดจำบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม ที่บริษัทเรียกเก็บและไม่คืนให้ลูกค้ากรณีที่กู้เงินไม่ผ่าน ซึ่งทาง ศคบ.จะส่งตัวแทนเข้าไปหารือ กับสมาคมผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยชี้ให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่อาจทำให้รายได้จากเดิมลดน้อยลง ส่วนข้อร้องเรียนสายบินที่หยุดบินในช่วงโควิด -19 ก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมได้หารือสายการบินแล้ว มีแนวทางทั้งคืนเงินและเลื่อนตั๋วเครื่องบินออกไป โดยมีข้อกำหนดที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งนี้ได้ให้แนวทาง กับ ศคบ.ว่า ต้องเปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีเป็นจำนวนมากในขณะนี้ พร้อมกับต้องเร่งรัดกระบวนการดูแลประชาชน 

พร้อมทั้งต้องมีการประชุม ศคบ.เพื่อประมวลการแก้ปัญหาบ่อยขึ้นในช่วงนี้ 

ที่สำคัญ เรื่องร้องเรียนของประชาชน เมื่อถึงมือ ศคบ.แล้ว ภายใน 7 วันต้องชัดเจน พร้อมสั่งการ ศคบ.ลงไปตรวจสอบสินค้าที่ลงขายผ่านออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก โดยประชาชนจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ในช่วงที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ เช่นเดียวกับการส่งอาหารถึงบ้าน หรือเดลิเวอรี่ ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดย เปิดเผยว่า ศคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำบันทึกข้อตกลง กับ 17 บริษัทที่ใ้ห้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข เช่นต้องใส่หน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ ใช้แอลกอฮอร์หรือเจลล้างมือ ทำความสะอาดกล่องตลอดเวลา


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย