ก.ทรัพย์ ปิดอ่าวมาหยาและเกาะไม้ไผ่ต่อเนื่องฟื้นฟูปะการัง ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเลเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

16 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 274

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปิดอ่าวมาหยาและเกาะไม้ไผ่ต่อเนื่องฟื้นฟูปะการัง ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเลเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

                  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าการปิดอ่าวมาหยาและเกาะไม้ไผ่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเล ว่า หลังจากมีมาตรการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลพบพื้นที่อ่าวมาหยาฟื้นตัวอย่างมาก โดยเฉพาะทรัพยากรบนบก ส่วนทรัพยากรใต้ทะเลพบปะการังยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ จึงจำเป็นต้องปิดอ่าวมาหยาต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้สภาพของปะการังที่ถูกทำลายกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชื่นชมความสวยงาม ขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีแนวความคิดจะสร้างท่าเทียบเรือทางด้านบริเวณหลังอ่าวมาหยา ที่สำคัญยังช่วยอนุรักษ์ปริมาณปะการังที่อยู่บริเวณด้านหน้าของอ่าวมาหยาให้มีความอุดมสมบูรณ์และไม่ถูกทำลายด้วยสมอเรือที่ถูกทิ้งจากเรือท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในอนาคตจะไม่อนุญาตให้เรือเข้าจอดบริเวณด้านหน้าอ่าวมาหยาอีกต่อไป

                สำหรับปะการังที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบเรือนั้นได้ให้ทีมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากหลายแห่งเข้ามาศึกษาแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากมีแผนที่จะย้ายปะการังเป็นระยะทางตั้งแต่ 5 - 15 เมตร โดยต้องปลอดภัยจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะมีการหารือกันต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย