สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบสิทธิและเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาครบถ้วนแน่นอน

16 พ.ค. 2563 | เข้าชม : 333

    นางพิสมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า ข้อมูลล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองสิทธิแล้ว 1,078,000 ราย ในจำนวนนี้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินให้แล้ว 745,431 ราย เป็นเงินกว่า 4,253 ล้านบาท เหลือที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 333,000 กว่าราย เนื่องจากบางส่วนนายจ้างยังไม่ได้รับรองสิทธิลูกจ้างกว่า 116,000 ราย และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการวินิจฉัยและสั่งจ่ายประมาณ 216,000 ราย

    โฆษกสํานักงานประกันสังคม ยังให้ความมั่นใจด้วยว่า ลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์การเยียวยาทุกคนจะได้รับเงินครบถ้วนแน่นอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว