เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เตือนคนไทยในประเทศมาเลเซียให้เข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนระหว่างการเดินทางอาจถูกจับกุมดำเนินคดีโดยทางการมาเลเซียตามมาตรการMCO

25 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 208

            เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เตือนคนไทยในประเทศมาเลเซียให้เข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนระหว่างการเดินทางอาจถูกจับกุมดำเนินคดีโดยทางการมาเลเซียตามมาตรการMCO

 

             นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 ฉบับที่ 22/2561 โดยระบุว่า ตามที่Tan Sri Muhyiddin Yassin นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการ (Movement Control Order -MCO) เพื่อควบคุมการสัญจรป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม และขณะนี้ได้ขยายมาตรการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้พี่น้องคนไทยในมาเลเซียปฏิบัติตามมาตรการ MCO อย่างเคร่งครัด โดยรักษาระยะห่างจากผู้อื่น Social Distance อยู่ภายในที่พักอาศัยและไม่เดินทางออกจากที่พักเกินรัศมี 10 กิโลเมตรหากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับ 1,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือถูกจับกุมดำเนินคดี โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ให้ลงทะเบียนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่สถานเอกอัครราชทูตได้ประกาศไว้ คือ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://dcaregistration.mfa.go.th/ เพื่อขอใบรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต จากนั้นจึงไปขอรับรองแพทย์ที่ระบุFit to Travel มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อประกอบการเดินทางกลับประเทศไทย โดยต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ทางการมาเลเซียตรวจสอบตามจุดตรวจระหว่างเส้นทางด้วย


            ส่วนกรณีพำนักในมาเลเซียเกินกำหนด 30 วัน (overstay) ในช่วงที่มาตรการ MCO มีผลใช้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมาสามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ถูกแบล็คลิสต์ และในกรณีoverstay ตั้งแต่ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 1 มกราคม 2563 สามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้โดยไม่เสียค่าปรับและไม่ถูกแบล็คลิสต์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ส่วนกรณี overstay ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ยังไม่สามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้ และต้องรอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของมาเลเซีย หลังจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกลับมาเปิดทำการเป็นปกติ 


            สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียยังอนุโลมให้ overstay จนกว่ามาตรการ MCO จะสิ้นสุดลง และเมื่อถึงห้วงเวลานั้นให้รีบไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียที่สะดวกในโอกาสแรก เพื่อขอต่ออายุvisa/pass เพื่อพำนักต่อในมาเลเซีย ทั้งนี้ผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานแบบชั่วคราวอายุ 1 ปี (Temporary Employment Pass หรือ PLKS ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้แล้วโดยนายจ้าง ดำเนินการให้ท่านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Application My EG Service Bhd(MyEG)
#โควิด19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กุศลิน สุวรรณโณ

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส