ก.ทรัพย์ ทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รองรับปริมาณขยะช่วงวิกฤติโควิด-19 สูงขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกจากบริการเดลิเวอรี่ ขยะอาหาร และขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

23 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” รองรับปริมาณขยะช่วงวิกฤติโควิด-19 สูงขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกจากบริการเดลิเวอรี่ ขยะอาหาร และขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

                           นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจากการแพร่ระจายของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณขยะหลายประเภทเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจของ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) พบขยะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 จากการใช้บริการรับส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มากขึ้นถึง 3 เท่า เนื่องจากคนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านและโรงเรียนหยุด ขณะที่ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครพบขยะอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งปริมาณขยะเป็นเรื่องวิกฤติซ้อนวิกฤติและต้องเร่งรับมือ โดยเฉพาะการจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ควบคู่กับให้ความสำคัญความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่เกิดอยู่ในขณะนี้ ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย(TRBN) ร่วมกันโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เกิดจากแนวคิดที่ทุกครัวเรือนคือต้นทางที่สามารถมีส่วนรวมลดและจัดการกับปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เพิ่มขึ้นได้ง่ายและทำได้ทันที คือ รณรงค์ให้ครัวเรือนร่วมกันแยกขยะติดเชื้อและรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป // ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน จะทำโมเดลนำร่องระบบ “การเรียกคืนขยะพลาสติก” บนถนนสุขุมวิท เพื่อลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้พื้นที่ดิสเคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เกต เช่น เทสโก้ โลตัส สาขาอ่อนนุช และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ เป็นจุดรับขยะพลาสติกสะอาดและแห้งจากผู้บริโภค เพื่อเข้าสู่เครือข่ายผู้ให้บริการและขนส่งทรัพยากรไปยัง “Waste Hub” แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิลไปจนอัพไซเคิล คาดว่า จะสามารถขยายผลโมเดลการเรียกคืนขยะพลาสติกไปสู่ถนนอื่นๆได้ในอนาคต

                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า อยากขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเท่าที่มีความจำเป็น ลดขยะพลาสติกและแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ส่วนขยะอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วขอความร่วมมือประชาชนให้แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับพนักงานเก็บขยะและลดภาระบ่อฝังกลบ หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเริ่มรณรงค์ลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกครั้ง เพื่อช่วยลดการเกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก หากมีความจำเป็นต้องใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอยากให้ร่วมกันคัดแยกขยะให้สามารถนำขยะกลับมารีไซเคิลได้ใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย