จ.สงขลา ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด พร้อมกำหนดเวลาบังคับใช้อีก 6 คำสั่ง ให้สิ้นสุด 30 เม.ย. 63 นี้

16 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 703

จังหวัดสงขลา ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด พร้อมกำหนดเวลาบังคับใช้อีก 6 คำสั่ง ให้สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 นี้

          วันนี้ (16 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องแก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด ของคณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

          ที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 19/2563 เรื่องแก้ไขกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด ของคณะกรรมการโรคติดต่อและคำสั่งจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

          1.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

          2.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 16/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออก จากเคหะสถาน

          3.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 18/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

          4.คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1720/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

          5.คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1737/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา

          6.คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2012/2013 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม)

          และ 7.คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 2066/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (เพิ่มเติม)

          โดยแก้ไขเฉพาะส่วนการกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด คือ

          1.กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง "ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563" แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

          2.กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง "จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย" แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

          และ 3.กรณีที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้กำหนดเวลาผลบังคับใช้สิ้นสุด แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

             

    


#จังหวัดสงขลา #ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา