จังหวัดหนองคาย ประกาศขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

14 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 489

            นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ขยายเวลาการปิดร้านค้า หรือสถานประกอบการขายสุรา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยประกาศขยายระยะเวลาปิดร้านค้า หรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในทุกประเภทร้านค้า จากเดิมระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ขยายเป็น ตั้งแต่วันที่ 12-30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

            ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ#จังหวัดหนองคาย #ประกาศขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด #โควิด-19  #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาลิสา ชมภูราษฎร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย