จ.จันทบุรี ออกคำสั่งงดจำหน่าย จ่าย แจก เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ถึง 30 เมษายน 2563

12 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 1314

จ.จันทบุรี ออกคำสั่งงดจำหน่าย จ่าย แจก เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่อยากให้ลดเวลาห้ามลง

            นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีที่ 8/2563 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ซึ่งภายหลังจากประกาศคำสั่งนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสื่อโซเชียล ทำให้ร้านค้าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ต่างให้ความร่วมมืออย่างดี บางร้านเก็บเหล้า เบียร์ที่วางจำหน่ายออกจากจุดที่เคยวางจำหน่าย พร้อมทั้งขึ้นป้าย งดขายเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

            โดยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหมู่บ้านคลองเตย บิกมินิมาร์ท กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะการดื่มเหล้า เบียร์ จะทำให้ขาดสติ และอาจส่งผลทำให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ อีกทั้งการดื่มเหล้า เบียร์มักจับกลุ่มพูด – คุยกัน ถึงแม้ทางร้านจะขาดรายได้แต่ก็ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมในการมีส่วนร่วมป้องกันโควิด-19  ขณะที่ ผู้ประกอบการร้านขายส่งบริเวณถนนคลองระบายน้ำ หลังวัดใหม่เมืองจันท์ กล่าวเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันป้องกันแก้ไขจนสถานการณ์ในจังหวัดจันทบุรีดูดี ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่อยากให้ทางจังหวัดลดวันหยุดจำหน่ายลง ให้ใกล้เคียงกับประกาศของจังหวัดอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากรายได้ รวมทั้งค่าแรง ค่าจ้างของแรงงานที่ทางร้านต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่ได้หยุดร้านทันทีเพราะมีสินค้าชนิดอื่นที่ต้องเปิดร้านขายต่อไป 


#เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด #โควิด19  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี