จังหวัดระนองออกคำสั่งห้ามจัดงานเล่นน้ำสงกรานต์ทุกกรณี และห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันการรวมกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

10 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 40

        นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม คือ ห้ามจัดงานสงกรานต์ทุกระดับ ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ในทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดระนอง ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีกและส่ง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 - 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้วแต่กรณี

        ทั้งนี้เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ จึงแนะนำการปฏิบัติคือ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน กราบไหว้ขอพรบุพการีและญาติผู้ใหญ่โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือสามารถแสดงความกตัญญูและขอพรต่อบุพการีและญาติผู้ใหญ่ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย#จังหวัดระนองออกคำสั่งห้ามจัดงานเล่นน้ำสงกรานต์ทุกกรณี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ นันตสุคนธ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ระนอง