ผู้ว่าฯ ระนอง ปล่อยแถวตำรวจ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

03 เม.ย. 2563 | เข้าชม : 175

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปล่อยแถวตำรวจ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

          เมื่อเวลา 21.00 น. วันนี้ (3 เม.ย. 63) ที่ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร โดยมี พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรระนอง รอง กอ.รมน.จังหวัดระนอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

          โดยมีการบูรณาการกำลังพลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจากสถานีตำรวจภูธรในสังกัด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจ และมูลนิธิต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 นาย ซึ่งหลังจากปล่อยแถวแล้วกำลังพลทั้งหมดได้ไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เช่นเดียวกับสถานีตำรวจภูธร ที่ไม่ได้มาร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้ พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันการฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว ที่ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

          นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ กล่าวว่า การปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจังหวัดระนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้มารวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ในการปล่อยแถวในครั้งนี้


#ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง #ปล่อยแถวตำรวจ #ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันฝ่าฝืนเคอร์ฟิว #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มนพิมพ์พร เหมันต์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง