จ.ระยอง เทศบาลตำบลทับมา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานศึกษาในสังกัด เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 147

          นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ได้มอบหมายให้นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเทศกิจเทศบาลตำบลทับมา ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลทับมา และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทับมา โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์การฉีดพ่นจากบริษัท ซีเอชซี เคมิคอล จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ CSR ของบริษัทฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องน้ำและสนามเด็กเล่น

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ที่นำบุตรหลานมาเล่าเรียนยังสถานศึกษาสังกัดของเทศบาลตำบลทับมาดังกล่าว นอกจากนี้ เป็นการสนองนโยบายตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ด้วย

#จังหวัดระยอง #เทศบาลตำบลทับมา #ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานศึกษาในสังกัด #ป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วฐิต  กลางนอก

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง