จ.หนองคาย คัดกรองเข้าศากลางและงดงานทะเบียนอำเภอ

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 275

        จ.หนองคาย เพิ่มความเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยตั้งคัดกรองการเข้า-ออกศาลากลางจังหวัด และประกาศงดการให้บริการสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานท้องถิ่น ชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 63 ยกเว้นการให้บริการแจ้งการเกิด-การตาย เท่านั้น

        จากการที่จังหวัดหนองคาย พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในชั่วสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้มีการเพิ่มมาตรความเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้ได้มากที่สุด

        ล่าสุดวันนี้ (30 มี.ค. 63) ก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองการเข้า-ออกศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยให้เข้า-ออกเฉพาะประตูด้านหน้าเพียงด้านเดียว และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางที่มีมากกว่า 10 หน่วยงาน รวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศาลากลางด้วย

        นอกจากนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยังได้ออกประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องให้งดบริการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่งและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง งดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ยกเว้นการให้บริการแจ้งการเกิด-การตาย เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 63 ถึงวันที่ 30 เมษายน 63


#คัดกรองเข้าศากลาง#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุมพล สายแวว

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย