PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลยะลา หยุดยั้ง COVID-19

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 108

PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แก่โรงพยาบาลยะลา ป้องกันการแพร่ระบาด รักษาผู้ป่วย โรคไวรัส COVID-19

          วันนี้ (30 มี.ค. 63) นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และคณะผู้บริหาร PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ได้กล่าวขอบคุณทาง PEA ที่ให้การช่วยเหลือชาวยะลาและชาวจังหวัดอื่น ที่จะมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ระบุว่า จะนำเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งเครื่องช่วยหายใจ เครื่องสัญญาณชีพ รวมทั้งเครื่องป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ ซึ่งวัสดุที่ยังไม่เพียงพอ เป็นสิ่งที่ทางยะลาโรงพยาบาลยะลา ได้ให้ความสำคัญ ให้ชาวบ้านปลอดภัย หายจากโรค เจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยในการดูแลรักษา ด้วย

          สำหรับโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยจัดทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป#PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลยะลา หยุดยั้ง COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา