จ.จันทบุรี ประชุมหัวหน้าส่วน Social Distancing ผ่านโปรมแกรม Zoom Cloud Meetings รักษาระยะปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 แยกหัวหน้าส่วนนั่งประชุมที่ห้องทำงานของแต่ละคน

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 98

          วันนี้ (30 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี

          โดยครั้งนี้ เป็นการประชุมที่รักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Social Distancing ผ่านโปรมแกรม Zoom Cloud Meetings ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะติดขัดเรื่องระบบภาพและเสียง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่การประชุมกรมการจังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สำนักงาน ถือเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานในช่วงของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะสร้างความปลอดภัยของประชาชนในการรักษาระยะห่าง Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

          ทั้งนี้ มีวาระการประชุมประกอบด้วย การแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในจังหวัดจันทบุรี คือ นางสาววีรวัลย์ กรมสุริยศักดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว นางพิชญา บรรจงอักษร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ส่วนวาระเร่งด่วนของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล คือ เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขโรคไวรัส COVID-19 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดในการป้องกันไวรัส COVID-19 มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รวมทั้งสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี


#จังหวัดจันทบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนฯ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี