PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้แก่โรงพยาบาลยะลา

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 724

        วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และคณะผู้บริหาร PEA ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับ นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

        โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยจัดทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว ครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป#PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท โครงการ PEA #สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา