เทศบาลเมืองบ้านฉาง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 277

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ได้นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านฉาง ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องที่ทำงานของกองต่างๆ ภายในอาคารที่ทำการเทศบาลเมืองบ้านฉาง รวมทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา ห้องน้ำสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามกีฬา โรงรับจำนำ ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และฟุตบาททางเท้า พื้นผิวถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 


            ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำงานในเทศบาล และประชาชนที่มาติดต่อราชการกับส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาล ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ด้วย โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดเชื้อไว้รัสโควิด-19 จังหวัดระยอง
#โควิด19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วฐิต  กลางนอก

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง