สภ บ้านบึง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดกิจกรรม “ชุมชนปลอดภัย รวมใจต้านภัยโควิด 19 (COVID-19)”

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 186

            สภ บ้านบึง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดกิจกรรม “ชุมชนปลอดภัย รวมใจต้านภัยโควิด 19 (COVID-19)”


            นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายสรวุฒิ เนื่องจำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พันตำรวจเอก ทวี กุดแถลง ผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรบ้านบึง และนายสุรสิทธิ์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ร่วมกันเปิดกิจกรรม“ชุมชนปลอดภัย รวมใจต้านภัยโควิด 19 (Covid-19)” ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


            ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น และอำเภอบ้านบึง ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ


            สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านบึง ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านบึง และประชาชนชาวอำเภอบ้านบึง ได้จัดกิจกรรม“ชุมชนปลอดภัย รวมใจต้านภัยโควิด 19 (Covid-19)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาด ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว


            นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวอำเภอบ้านบึง ได้รวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสียง, การแจ้งเตือนราษฎร หรือแม้กระทั่งเข้าไปดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ที่มีความเสียง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำชับการดำเนินมาตรการ 6 ด้าน โดยให้ทุกหน่วยสนับสนุนการดำเนินการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนคนไทยโดยรวม ตลอดจนให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับมาเป็นปกติ เร็ววัน

เครดิต : ปริญญา/ข่าว/ภาพ

#โควิด19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปริญญา เทศสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี