อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ 1 เมษายนนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนระมัดระวัง

30 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 463

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ 1 เมษายนนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนระมัดระวัง


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ตั้งแต่วันนี้ 30 มีนาคม 2563 - 1 เมษายน 2563 ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่สูงสุดกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก ลำปาง จากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป บางพื้นที่จะมีพายุฤดูร้อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น อาจทำให้มีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่แล้วจะขยายไปยังภาคอื่นในวันที่ 2 - 5 เมษายนนี้ ได้แก่ ภาคกลางร้อยละ 10-30 ของพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงขณะที่ภาคใต้มีปริมาณฝนในพื้นที่เล็กน้อยเนื่องจากลมใต้อ่อนกำลังลง สำหรับคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ยังกล่าวถึงปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือเนื่องจากมีการจุดไฟเผาป่าทำให้เกิดหมอกควันจำนวนมากขณะนี้ ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก ลำปาง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและติดตามการพยากรณ์อากาศได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ และกรมอุตุนิยมวิทยาที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธาราภรณ์ ฤกษ์ดี

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย