สำนักงานขนส่งฯ อยุธยา เพิ่ม 1 ช่องบริการ DRIVE THRU ด้านภาษีรถในอาคาร ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 214

            นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มช่องบริการ DRIVE THRU (เลื่อนล้อต่อภาษี) อีก 1 ช่อง จากเดิมที่มี 1 ช่อง เป็น 2 ช่อง บริการโดยการนำรถโมบายรับชำระภาษีทั่วไทย (ทรัพยากรที่มีอยู่) มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นช่องรับชำระภาษีรถยนต์ เป็นการช่วยลดความแออัดของผู้มาดำเนินการด้านภาษีรถในอาคารสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 


            ขณะนี้ได้ดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถเริ่มรับชำระภาษี ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชานิกา กันภัย

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา