พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 152

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ 

            วันที่ 29 มีนาคม 2563 นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานการตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ สำหรับด้านปริมาณ พบว่า ปริมาณไข่ไก่ที่แม่ค้าในตลาดสดได้รับมาจำหน่ายมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากได้รับจากผู้ค้าส่ง/ต้นทางส่งให้ในปริมาณที่น้อยลงกับทั้งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมาก ทางร้านค้าไม่ได้จำกัดการซื้อ โดยจำหน่ายเป็นถาด และแบ่งขายเป็นถุงละ 10 ฟอง โดยมีการสำรวจราคา ณ ร้านขายปลีก มีราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่คละจำนวน 10 ฟอง ราคา 38 บาท ร้านค้าส่วนใหญ่ (รายย่อย) ปกติได้รับสินค้าเพื่อจำหน่าย จำนวน 50 ถาด/วัน ปัจจุบันลดลงเหลือ 20 ถาด/วัน และบางส่วนที่รับซื้อจากฟาร์มอิสระ แต่ไข่ไก่ที่นำมาส่งให้มีปริมาณน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละวัน ที่มีประชาชนทยอยมาซื้อไข่ไก่เฉลี่ยคนละ 2-5 ถาด 

            จากการสอบถามประชาชนที่มาซื้อไข่ไก่ ได้คำตอบว่าที่ซื้อ จำนวน 2-5 ถาด ไม่อยากออกนอกบ้านบ่อยๆ เพราะกลัวการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิค-19 ประกอบกับการทำอาหารส่วนใหญ่ นิยมใส่ไข่ผสมรวมอยู่ด้วย อีกทั้งนโยบายราชการขอความร่วมมือประชาชน ไม่ควรออกนอกบ้าน ส่งผลให้ความต้องการใช้ไข่ไก่เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยสถานการณ์ราคาขายปลีกไข่ไก่ มีดังนี้ -เบอร์ 0 ราคา 135 บาท /ถาด -เบอร์ 2 ราคา 115 บาท/ถาด -เบอร์ 3 ราคา 110 บาท/ถาด -เบอร์ 4 ราคา 106 บาท /ถาด 

            พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุที่ปริมาณไข่ไก่ที่ร้านจำหน่ายปลีกได้รับลดลง จากสภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณไข่ไก่ในฟาร์มลดลง
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรสวรรค์ อุทัยวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์