สนง.สรรพากรพื้นที่พิษณุโลก แจ้งสถานที่ยื่นเสียภาษี ได้ถึง ส.ค 2563 นี้

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 126

            สำนักงานสรรพากรสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก แจ้งสถานที่ยื่นเสียภาษี ได้ถึง ส.ค 2563 นี้

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก แจ้งว่า ปีนี้ ขยายเวลายื่นภาษี 5 เดือน เป็นสิ้นสุดภายในเดือน สิงหาคม 2563 และงดให้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ณ ห้างเทสโก้โลตัส พิษณุโลก ทั้ง 2 แห่ง โดยให้ยื่นเสียภาษีผ่าน WWW.RD.GO.TH และ สำนัก งานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก#สำนักงานสรรพากร  #โควิด19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพรรัตน์ วัฒนดำรงค์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก