จ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันการโฉยโอกาสในช่วงสถานการณ์ COVID-19

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 166

            สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กอ.รมน.ลำปาง ตำรวจภูธรเมืองลำปาง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่และสินค้าอุปโภคบริโภคของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกในตลาดเช้า ได้แก่ ตลาดเก๊าจาว ตลาดโชคชัย และร้านเกศทวีฟาร์ม ซึ่งเป็นร้านค้าส่ง/ค้าปลีกไข่ไก่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่ (บาท/แผง) ณ ร้านเกศทวีฟาร์ม ได้แก่ เบอร์ 0 แผงละ 125 บาท เบอร์ 1 แผงละ 115 บาท เบอร์ 2 แผงละ 105 บาท เบอร์ 3 แผงละ 100 บาท เบอร์ 4 แผงละ 95 บาท เบอร์ 5 แผงละ 90 บาท และเบอร์ 6 แผงละ 80 บาท ซึ่งราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นเฉลี่ยฟองละ 16 สตางค์ หรือแผงละ 5 บาท จากต้นสัปดาห์ โดยในวันที่ 28 มี.ค. 63 ทางร้านได้รับไข่ไก่จากฟาร์มจังหวัดเชียงใหม่ในปริมาณ 600 แผง จึงได้จำกัดปริมาณการซื้อคนละไม่เกิน 1 แผง เพื่อกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

            สำหรับร้านค้าปลีกไข่ไก่ในตลาดสดเก๊าจาว พบว่ามีร้านจำหน่ายไข่ไก่น้อยราย ปริมาณไข่ไก่มีไม่มากและได้จำหน่ายไข่ไก่หมดภายในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร เนื้อหมู ราคายังทรงตัวและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

            ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างชัดเจนและเปิดเผย ห้ามกักตุนสินค้าและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร ซึ่งหากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 0 5426 5087-8 #COVID-19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง