จ.ประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ำการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19 ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด พร้อมเตือนระวังเว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินปลอม

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 140

            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นย้ำการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19 ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด พร้อมเตือนระวังเว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินปลอม


            นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลยังคงเปิดให้แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่มีเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน 


            อีกทั้งประชาชนไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ เนื่องจากขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น กระทรวงการคลังสามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารที่มีบัญชีอยู่แล้ว แต่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งประชาชนจะได้รับเงินอย่างเร็วที่สุด 7 วันทำการ หลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด 


            อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่ามีผู้ไม่หวังดีจัดทำเว็บไซต์ปลอมโดยใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกับชื่อเว็บไซต์จริง จึงขอเตือนประชาชนตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์