จังหวัดสงขลา ปิดช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ เพิ่มที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และห้ามเรือรับ-ส่ง ผู้โดยสาร รวมทั้งเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ เข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นการชั่วคราว

28 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1319

จังหวัดสงขลา ปิดช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ เพิ่มที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และห้ามเรือรับ-ส่ง ผู้โดยสาร รวมทั้งเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ เข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นการชั่วคราว

          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งจังหวัดสงขลา เรื่องปิดช่องทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา โดยให้มีการปิดช่องทาง เข้า-ออก ระหว่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการชั่วคราว เพิ่มอีก 2 ช่องทาง ได้แก่

          1.ทางอากาศ ปิดช่องทางเข้า-ออก ของสายการบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

          และ 2.เส้นทางทางน้ำให้ปิดช่องทางเข้า-ออก ของเรือรับ-ส่ง ผู้โดยสารและเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา ยกเว้นเรือขนส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในแหล่งผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

          สำหรับช่องทางทางบก ยังคงปิดจุดผ่านแดนบ้านประกอบอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตรงข้ามด่านบ้านดุเรียนบุรง อำเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และจุดผ่านแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตรงข้ามด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ให้ผ่านแดนได้เฉพาะการขนส่งสินค้า ส่วนจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตรงข้ามด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปิอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นการขนส่งทางรางที่จะต้องขนส่งสินค้า ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

          ขณะนี้ ทางจังหวัดสงขลา ได้ประสานไปยังเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อขอให้ทางรัฐมาเลเซีย เปิดด่านที่ตรงกันข้ามกับด่านปาดังเบซาร์ของไทย เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1 หมื่น 7 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพระระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถควบคุมได้ น่าจะมีสัญญาณที่ดีจากรัฐบาลมาเลเซีย#จังหวัดสงขลา #ปิดช่องทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศ #ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ #ห้ามเรือรับ-ส่ง ผู้โดยสาร รวมทั้งเรือนำเที่ยวระหว่างประเทศ เข้าจอดที่ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เป็นการชั่วคราว #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา