ช่วงเย็นวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤติ โดยเฉพาะเชียงใหม่สูงเกือบแตะ 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

28 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 166

ช่วงเย็นวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังวิกฤติ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่สูงเกือบแตะ 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากทั้งการเผาในประเทศและหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน

               นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 17 จังหวัด ช่วงเย็นวันนี้ (28 มี.ค.63) มีแนวโน้มสูงขึ้นจากช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ในระดับสีแดงเพิ่มเป็น 11 พื้นที่ และยังพบมีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มอีก 12 พื้นที่ พบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอยู่ในระดับวิกฤติ ค่าฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ยังอยู่ในระดับสีแดงสูงสุดอยู่ที่ 385 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากสภาพอากาศลมอ่อนทำให้การระบายฝุ่นได้น้อย รวมถึง พบจุดความร้อน(Hotspot) เพิ่มขึ้นจำนวนมากทั้งในประเทศและนอกประเทศ สาเหตุเกิดจากการเผาในประเทศจนเกิดฝุ่นละอองสะสมมากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน โดยเฉพาะเชียงใหม่เกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แล้วพบไฟป่าขนาดใหญ่ลุกลามเป็นวงกว้างและเกิดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นและสะสมต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังเร่งควบคุมและดับไฟทั้งการระดมสรรพกำลังภาคพื้นดิน และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สนับสนุนการลาดตระเวนและชี้จุดให้เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟ และปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกพัดมากับลมตะวันตกเฉียงใต้กระทบประเทศไทย

               ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตามกลไกของข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ด้วยการจัดแบบฟอร์ม (Form 1) รายงานสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อให้ทุกประเทศรับทราบปัญหา แล้วกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญได้ขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดประชุมหารือผ่านระบบ VTC ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทย และเมียนมาในสัปดาห์หน้า เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วนอยู่ระหว่างรอยืนยันกำหนดวันประชุมจากฝ่ายเมียนมา

                อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย้ำว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าประจำการในระดับหมู่บ้าน // การปิดป่าอนุรักษ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด // การเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองทุกประเภท // การฉีดพ่นและโปรยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และการดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย